วัดศรีดอนกลาง
246 หมู่ 5 บ้านป่าชาด   ตำบลแดงใหญ่  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
เจ้าอาวาส

เจ้าอธิการอดิศักดิ์ อติชาคโร (นธ.เอก,พธ.บ.ศาสนา,ป.วค.)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนกลาง (จต.แดงใหญ่)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2012
ปรับปรุง 02/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 515806
Page Views 556619
หมวดบุญ
หมวดบุญ
*ปุญฺญํ โจเรหิ ทูหรํ...-บุญอันโจรนำไปไม่ได้.... สํ. ส. ๑๕/๕๐
*ปุญฺญํ สุขํ ชีวิตสงฺขยมฺหิ...-บุญนำสุขมาให้ในเวลาสิ้นชีวิต.... ขุ. ธ. ๒๕/๕๙
*ปุญฺญานิ กยิราถ สุขาวหานิ...-ควรทำบุญซึ่งนำสุขมาให้.... สํ. ส. ๑๕/๓
*ปุญฺญานิ ปรโลกสฺมึ ปติฏฐา โหนติ ปาณินํ...-บุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ในโลกหน้า.... สํ. ส. ๑๕/๒๖
อ่าน 633 ครั้ง

พระดีที่ไม่เด่น   ไม่เป็นภัย

พระอวดดี  ทั้งอยากเด่น..เป็นภัยมาก